Jordanien september 2014

Resan till Jordanien 2014

I september 2014 reste jag och min vän Ulf Tebelius till Amman i Jordanien med en massa leksaker och kläder att dela ut till flyktingfamiljer. Vi fick tillfälle att besöka bl.a. syriska barn på daghem i Amman samt ett flyktingläger i Jerash i norra Jordanien. Detta läger skapades redan 1948 för palestinier från Gaza som flydde till Jordanien när staten Israel bildades. Efter kriget 1967 fick lägret ta emot ytterligare tusentals familjer. Dessa palestinier är helt beroende av hjälp från internationella hjälporganisationer, främst UNHCR. Jordanska staten betraktar dem som tillfälligt boende i lägret och förvägrar dem uppehålls- och arbetstillstånd.

Vi fick tillfälle att dela ut en del leksaker och kläder och kunde för ett fåtal göra livet lite drägligare. Naturligtvis var det några få droppar i havet men de ungar som fick någon leksak blev hel lyckliga.