Ur samtiden.

Ett porträtt ur samtiden och ett litet tidsdokument för framtiden.