Blog

  1. Ur samtiden.

    Ett porträtt ur samtiden och ett litet tidsdokument för framtiden.

  2. Porträtt på Coachen.

    Seniora konsulten Peter Meurling.

  3. Brudbukett.

    Bild från ett bröllop i höstas när regnet öste ner.